TP 492
TP 492

PT 464
PT 464

PT 462
PT 462

PT 341
PT 341

PT 343
PT 343

PT 463
PT 463

PT 331
PT 331

PT 332
PT 332

เข่งพลาสติก
View Full-Size ImageProduct:

เข่งพลาสติก

Price: ฿0.00

เข่งพลาสติกแบบเหนียวผลิตจากพลาสติก HDPE มีให้เลือกใช้ 3 ขนาด

เบอร์(1)ปากกว้าง 65 x สูง 45 ซม.
เบอร์ (2)ปากกว้าง 59 x สูง 41 ซม.

และเบอร์(3)ปากกว้าง 52 x สูง 35 ซม.

เหมาะสำหรับใส่วัตถุดิบการเกษตร