PT 8257
PT 8257

PT 035
PT 035

PT 053
PT 053

PT 9540
PT 9540

ลังทีบพับได้แบบมีฝาต่างหาก
ลังทีบพับได้แบบมีฝาต่างหาก

BCD 1038/40
BCD 1038/40

BC 1038/40
BC 1038/40

กล่องอะไหล่เบอร์ 8
กล่องอะไหล่เบอร์ 8

เข่งพลาสติก
View Full-Size ImageProduct:

เข่งพลาสติก

Price: ฿0.00

เข่งพลาสติกแบบเหนียวผลิตจากพลาสติก HDPE มีให้เลือกใช้ 3 ขนาด

เบอร์(1)ปากกว้าง 65 x สูง 45 ซม.
เบอร์ (2)ปากกว้าง 59 x สูง 41 ซม.

และเบอร์(3)ปากกว้าง 52 x สูง 35 ซม.

เหมาะสำหรับใส่วัตถุดิบการเกษตร